За нас

Д-р Гамев, доктор по дентална медицина, със степен магистър, завършва висшето си образование в стоматологичния факултет на ВМИ гр.Пловдив през 1999 г.

Преминава специализации, цикли за повишаване на квалификацията и висши курсове.

- клиническа ординатура по "Ортодонтия" в Руската Медицинска Академия за след-дипломно образование гр.Москва, потвърдена в Република България

- клиническа ординатура по "Орална хирургия" в Московския държавен медико-стоматологичен университет

- първична специализация по "Ортопедична стоматология" в Московския държавен медико-стоматологичен университет

- повишение на квалификацията по "Стоматологична имплантология" и "Заболявания на пародонта и лигавицата на устната кухина" в Московския държавен медико-стоматологичен университет

- курсове по козметична стоматология, ендодонтия и имплантология